Bestuur van Gemeentebelangen

Het bestuur van de vereniging Gemeentebelangen Dalfsen bestaat uit:

  • Jolande Onderdijk voorzitter
  • Henk Upper          secretaris
  • Dinie Makkinga     penningmeester

Correspondentieadres van het bestuur: Van Lentestraat 62 7721 ZZ Dalfsen tel 431600
ANBInummer:81026   ANBIverantw.pdf

RSIN/ fiscaal nr. 8137.00.668

De vereniging heeft meer dan 150 leden en uit de opbrengst van de jaarlijkse contributie à € 12,50 p.p. worden de onkosten bestreden t.b.v. de gemeentelijke verkiezingscampagne en de vergader- en bestuurskosten. 

2 keer per jaar wordt alle leden een nieuwsbrief toegezonden over het wel en wee van de vereniging en vindt een Algemene Ledenvergadering plaats met een verantwoording van de inkomsten en uitgaven.

 

Gemeentebelangen al 85 jaar actief!

Aandacht voor het 80 jarig bestaan van Gemeentebelangen in Rondom Dalfsen, december 2011. Een uitgave van de Historische Kring Dalfsen.

   

Het logo van Gemeentbelangen bestaat uit de G en de B

Rechtsboven de gekleurde stippen die de verschillende kernen
van de gemeente Dalfsen voorstellen.