Nieuws

       DatumTitel
01/12/2023Zoek jij of maak jij, in deze tijd ook wat vertier en gezelligheid?
11/10/2023Herfst in aantocht!
08/06/2023Het is zomer!
28/04/2023Klimaatstraat
19/03/2023Trots op vrijwilligers
02/03/2023In Memoriam
05/02/2023Alweer bijna een jaar op weg in deze nieuwe raadsperiode 2022-2026.
21/12/2022Vasthouden
09/11/2022Begroting
31/10/2022Reactie op programmabegroting 2023-2026
01/07/2022Op koers
09/06/2022Reactie op de Perspectiefnota 2023-2026
27/05/2022Nieuwe Coalitie
12/04/2022Verdeeld
30/03/2022Winnaars Prijspuzzel Gemeentebelangen
27/03/2022Jos Ramaker stopt als raadslid Gemeentebelangen
14/03/2022Ganzenbord
01/03/2022André Schuurman Lijsttrekker Gemeentebelangen
23/02/2022Verklaring Jos Ramaker
23/02/2022Reactie Bestuur Gemeentebelangen
06/01/2022KIESLIJST 2022
27/12/2021Lijst 1 Gemeentebelangen mix van ervaring en nieuw talent
10/12/2021Jos Ramaker weer lijsttrekker van Gemeentebelangen
08/12/2021Herman van den Berg 1955-2021
01/11/2021Reactie op de Programmabegroting 2022-2025
03/09/2021Bereikbaarheid
07/07/2021Reces voor de raad van Dalfsen
28/06/2021Reactie op de Perpectiefnota 2022-2025
10/06/2021Burgerparticipatie schoon Dalfsen
01/06/2021Gemeentebelangen Dalfsen al 90 jaar Gewoon Betrokken!
11/05/2021Over ongein, vandalisme en diefstal.
06/05/2021Armoede en schulden
28/03/2021Hart onder de riem
16/03/2021Struinen
13/02/2021Een bikini heeft een blote buik en een badpak niet
04/02/2021In memoriam Sientje Swartjes Lenferink Erelid van Gemeentebelangen
08/12/2020tante Dicky
04/11/2020Reactie op de begroting 2021-2024
22/06/2020Reactie op de Perspectiefnota 2021-2024
07/06/2020Trots op Dalfsen!
24/12/2019Inclusief
04/11/2019Westenwind
24/09/2019Dynamisch Dalfsen
24/06/2019Reactie op de Perspectiefnota 2020-2023
01/01/2019Gelukkig 2019!
22/12/2018In Memoriam Theus van den Brink
05/11/2018Algemene Beschouwingen op de programmabegroting 2019-2022
27/08/2018Wim Dankelman verlaat de gemeenteraad
06/03/2018Bomenkap Jagtlusterallee
24/01/2018GB is er klaar voor!
16/01/2018Gelukkig Nieuwjaar
22/12/2017Wim Wim situatie
06/11/2017AB
06/10/2017André Schuurman wethouder
26/09/2017Klaas Agricola nieuwe burgemeester van Dantumadiel
22/06/2017Reactie in 2e termijn Perpectiefnota 2018-2021
09/06/2017Algemene Beschouwingen perspectiefnota 2018-2021
05/03/2017Overijssel vreest overlast Luchthaven Lelystad
05/01/2017Lokale democratie als medicijn tegen populisme en collectief chagrijn
04/11/2016Gemeentebelangen blij met inventarisatie naar achterstallig onderhoud!
01/11/2016reactie programmabegroting 2017-2020
03/07/2016Motie Cultuurbeleid
27/06/2016Statushouders
23/06/2016Reactie VJN Tweede termijn
20/06/2016Algemene Beschouwingen/ reactie op Voorjaarsnota 2016
22/03/2016Raadsvraag door GB: Voortbestaan Tophandbal Dalfsen
22/03/2016Raadsvraag door GB: Naamgeving Cichoreifabriek
15/03/2016Notitie Windpark Nieuwleusen west
14/03/2016Toekomstgericht Welzijnsbeleid 2017-2020
11/03/2016Wethouder Agricola reikt prijs uit: 'meest verbindende ondernemer van Dalfs
29/02/2016Reconstructie Rechterensedijk
02/02/2016Parkeren grote voertuigen binnen de bebouwde kom
17/11/2015Uitreiking duurzaamheidsprijs 2015 door Wethouder Agricola
16/11/2015Bedrijvencontactavond Wethouder Agricola
03/11/2015Reactie op begroting 2016-2019
14/09/2015Rechterensedijk
14/09/2015Vluchtelingenvraagstuk brief aan college
09/07/2015Dalfsen op koers
15/06/2015Algemene beschouwingen VJN 2015
24/03/2015Ingrid Kappert tijdelijk raadslid
04/03/2015Waterschapsverkiezingen
03/11/2014Reactie op Begroting 2015
19/06/2014Reactie GB op de voorjaarsnota 2014
15/05/2014Ruud van Leeuwen 2e wethouder
14/05/2014Coalitiedocument
09/05/2014Raadsdocument gepresenteerd
19/04/2014Partijen gaan raadsdocument opstellen
08/04/2014Informateur Elfers overhandigt advies
31/03/2014Beschouwingen Jos Ramaker
24/03/2014Buslijn 167
23/03/2014Geweldig Bedankt!
17/03/2014Rechterensedijk
12/03/2014Bereikt in 2010-2014
04/03/2014GB in Geluid en Beeld
20/02/2014Pitch economisch debat Dalfsen
19/02/2014Geen proefboringen naar aardgas
05/02/2014uit Trouw 14-2-2014
27/01/2014Rechterensedijk
02/01/2014Nieuwjaarswens
06/12/2013Gemeente in Balans
21/11/2013Jos Ramaker, wederom Lijsttrekker van Gemeentebelangen
12/11/2013Rust en Ruimte
28/10/2013Reactie op de begroting
 

Reactie op de begroting

“Een appeltje voor de dorst”
 
Op de eerste plaats spreken wij onze dank uit richting de opstellers van de begroting.
Deze begroting is een goede vertaling van wat we bij de Voorjaarsnota hebben afgesproken. Duidelijk vertaald, goed leesbaar en koersbepalend voor de komende jaren 2014-2017. Ook zijn de actuele ontwikkelingen meegenomen en is er een enorme efficiëntieslag gemaakt.
 
De verbouwing van de organisatie is in voorbereiding en moet op 1-1- 2015 een feit zijn. Om onze doelen te behalen en de 6 prioriteiten waar te kunnen  maken  is een veranderende en een flexibele overheid nodig. Inspelen op de veranderende  omgeving en de crisis die nog steeds aan de orde is, vragen om een fine tuning van de organisatie.
De volgende onderwerpen hebben volgens het College van B&W hoge prioriteit
1. De inrichting van het sociale domein,
2. Het sluitend krijgen van de begroting,
3. Inspelen op demografische ontwikkelingen,
4. Duurzaamheid,
5. Sociale duurzaamheid,
6. Samenwerking in de regio
Als fractie van Gemeentebelangen kunnen we ons hier helemaal in vinden. We vragen het college wel de nodige zorgvuldigheid richting personeel te betrachten. 1
 
De huisvestingsituatie van met name het gebouw de Driehoek in het middengebied in Nieuwleusen baart ons zorgen. Wij hopen dat deze problematiek niet model staat voor de Trefkoele. 2
 
In november wordt het beleidsdocument Drank- en horecawet vastgesteld. We vragen ons af of het verstandig is om de bedragen van de boetes terug te laten vloeien naar het budget Drank en Horeca. Eigenlijk zouden de bedragen terug moeten vloeien naar de algemene reserve. Wij komen hier bij de behandeling in november op terug.
 
 
In het kader van de afhandeling bezwaarschriften lijkt het ons net als het College van B&W goed om de (pre) mediation vooraf in te zetten zodat er minder bezwaarschriften komen.
De juridische kwaliteitszorg zoals genoemd op bladzijde 26 is een stap in de goede richting. 
Een goede borging  van deze juridische kwaliteitszorg is een must. De burger verdient een eerlijke behandeling aan het loket.
Burgerparticipatie is wel erg summier omschreven, het lijkt erop dat het enige dat we gaan doen is strakker toe te zien op het invullen van de verplichte checklist burgerparticipatie. Ook wordt het burgerpanel ingezet maar dat doen we nu ook al. Met het uitbreiden van de social media alleen zijn we er niet. Wat gebeurt er nog meer? 3
 
 
De werkgroep Planning en Control is het afgelopen jaar van start gegaan. De eerste resultaten zijn al te zien in de nieuwe opzet van de begroting. Hoewel nog niet alle ideeën konden worden gerealiseerd i.v.m. het korte tijdsbestek, nemen we een flinke verbetering waar. Deze begroting ligt in de lijn van wat er werd bedoeld met de motie “begroting in één oogopslag (bios)”. De aanschaf van het programma Lias heeft hier zeker aan bijgedragen en we verwachten daar nog meer voordelen uit te halen.  We verwachten dat de werkgroep met dezelfde voortvarendheid door gaat en een heldere cyclus van Planning en Control zal neerzetten. We begrijpen dat prioriteiten gesteld moeten worden waar we als Raad ook zelf op hebben aangedrongen, maar gaan ervan uit dat de einddatum van dit traject niet overschreden zal worden.
 
Wij hebben al meerdere malen aangehaald dat er in de bebouwde kommen te hard gereden wordt volgens klagende burgers.
Onze vraag is; Kan de politie hier eens lasercontroles en prikacties uitvoeren? 4
 
Met name het afgelopen jaar zijn we geconfronteerd met overlast in verschillende buurten in onze gemeente, met name door overlast van drugsgebruikers.
We vragen het college maatregelen te nemen, direct te ( laten) reageren bij klachten en problemen zodat onze inwoners hier veilig kunnen wonen én zich ook veilig voelen. 5
 
Onze zorg ten aanzien van de brandweer, de toename van kosten, wordt nu al bevestigd op bladzijde 38 in de toelichting, “Dit wordt vooral veroorzaakt door een hogere bijdrage aan de veiligheidsregio”. Ons is altijd verteld dat de hele “operatie” kostenneutraal zou verlopen.
Nu zien we al de meerkosten, ruim 3 ton meer sinds 2012.v6
 
Het is geweldig dat Dalfsen is verkozen tot het groenste dorp van Nederland. Complimenten voor alle medewerkers die hieraan hebben bijgedragen. We vinden het belangrijk voor het imago van onze gemeente
richting toerisme,  dat we ook naar de toekomst toe, deze erkenning behouden en waar mogelijk kunnen uitbouwen. Hier ligt ons inziens,  een mooie uitdaging bij de inpassing van WSW personeel in de organisatie. 7

De wegen worden in een redelijk tot goede onderhoudstoestand gehouden. Dat snappen we maar wat ons betreft staat de veiligheid voorop! 8
 
Het is een goede ontwikkeling dat het college steeds meer bedrijfsbezoeken aflegt. Ook zijn voor het eerst alle bedrijven persoonlijk uitgenodigd voor de diverse ondernemersavonden i.p.v. via de diverse Industrieclubs en Ondernemersverenigingen. Op deze manier krijgt iedereen de kans deze zinvolle informatieavonden te bezoeken. Wij zijn content met het beleid van het huidige college om met het bedrijfsleven te praten in plaats van over het bedrijfsleven.
 
De meeste grote projecten zijn bijna of geheel  afgerond. De bouw van de Trefkoele en de Potstal, onderdeel van het kulturhus in Hoonhorst, zijn op dit moment in volle gang. In Nieuwleusen staat nog een project in de steigers. We zien de plannen met belangstelling tegemoet.

 
Er komt veel op de gemeente af m.b.t. het sociale domein. In de programmabegroting lezen we dat er in 2015 een nieuw organisatiemodel wordt ontwikkeld om in eerste instantie de inpassing te verzorgen van WSW-werknemers. Die inpassing, uitstekende en deskundige begeleiding en passende spreiding over de buitendienst, zijn volgens ons erg belangrijk. Wel vragen we ons af wat die deskundige begeleiding gaat kosten en wat het capaciteitsbeslag zal zijn op de buitendienstorganisatie. 9
 
We zijn blij dat een brede Kamermeerderheid heeft ingestemd met de jeugdwet. Dit is de eerste grote hervorming op sociaal gebied. Als gemeente krijgen we nu een grote nieuwe verantwoordelijkheid. Als raad willen we dan ook nauw betrokken worden bij deze niet te onderschatten complexe transitie en zullen het proces nauwgezet volgen. Hoe ver zijn we met de organisatie van de jeugdzorg in de eerste lijn in onze eigen gemeente? 10
 
We zijn positief over de taken die de gemeente in het kader van de Participatiewet gaat verrichten. Wel willen we als raad hier nauw bij betrokken blijven. De wachtlijst voor de sociale werkvoorziening verdwijnt, maar er zijn onvoldoende financiële middelen om alle mensen een traject aan te kunnen bieden. Waar blijven die mensen dan? 11
 
Hoe is de stand van zaken op dit ogenblik t.a.v. de woonservicegebieden? Wat is dit jaar gedaan met de beschikbaar gestelde middelen? 12
 
Op het gebied van duurzaamheid heeft de raad  € 100.000,= voor een projectmanager uitgetrokken om lokale initiatieven te ondersteunen en coördineren. Hoever staat het hiermee? 13
 
Voor het eerst zien we een begroting die overzichtelijk en inzichtelijk is.
Hoewel we nog niet zijn waar we wezen willen , zijn we op de goede weg.
Het is begrijpelijk en goed leesbaar en we zijn blij dat de door ons herhaaldelijk gevraagde liquiditeit planning binnenkort in werking treedt.
 
 
 
De fractie van Gemeentebelangen

25/10/2013Duurzaamheidsprijs 2013
20/10/2013Agricola Wethouder groenste dorp van Nederland
30/09/2013Op weg naar de verkiezingen
08/09/2013150e lid
09/04/2013Voorjaarsledenvergadering GB
24/03/2013Nieuwsbrief maart 2013
16/02/2013Bestuurlijke samenwerking
06/02/2013Combinatiefunctionarissen
22/01/2013Welkooplocatie
05/12/2012Afvalbeleid uit de raad van Dalfsen
21/11/2012Koninklijke onderscheiding Hans Ellenbroek
18/11/2012Najaarsnieuwsbrief 2012
13/11/2012Steenmarters
07/11/2012Trefkoele in Stentor
01/11/2012Begroting tweede termijn
30/10/2012Reactie op de begroting 2013-2016
09/10/2012Rioolwaterzuivering officieel in gebruik
02/10/2012Rechterense dijk
07/09/2012Opening Zwaluwhof
21/06/2012Motie aanbestedingsbeleid
19/06/2012Reactie op de voorjaarsnota
06/05/2012Duurzaam bedrijf Dalfsen
02/05/2012Nota grondbeleid uit de raad van Dalfsen
17/04/2012Ledenvergadering 5 april 2012
03/04/2012Onze griffier in Binnenlands Bestuur
18/03/2012Nieuwsbrief maart 2012
07/02/2012Trefkoele Uit de raad van Dalfsen
05/02/2012Twitter
02/02/2012Voetveer Hessum
01/02/2012Trefkoele fase 2 van start
01/01/2012Nieuwjaarswens
05/12/2011Burgernet
02/12/2011Hoog en droog boven water
01/11/2011Reactie op de begroting 2012
17/10/2011Raadsvergadering 17 oktober 2011
11/10/2011Najaarsbijeenkomst Gemeentebelangen Dalfsen
27/09/2011Nieuwsbrief GB september 2011
19/08/2011Overlast steenmarters